NAVRCHOLU.cz

Pravidla HLA

 1. Soutěž HLA hraje každý hráč na své vlastní riziko! Toto bude stvrzeno podpisem každého hráče na jednotlivých soupiskách.
 2. Hrát smí pouze hráči jinde neregistrovaní. Pokud byl (nebo ještě je) hráč registrován v soutěži LH a není starší než 20 let, smí hrát HLA pouze bude-li odregistrován, a ve svém posledním oddílu nebyl na soupisce v uplynulých třech letech (tudíž nenastupoval k mistrovským zápasům). Totéž platí u hráčů starších 20ti let, ti však nesmějí být na soupiskách posledních oddílů pět let. Toto pravidlo se vztahuje též na gólmany. Výše uvedené neplatí u hráčů, kteří již jsou na soupiskách týmů (odregistrováni) a odehráli první ročník(2003/2004). V dodatku je přesně stanoveno kdo smí hrát HLA, respektive vysvětlen pojem „neoprávněný start hráče“.
 3. Pro účely HLA bude mít každý hráč registračku, kterou musí před zápasem (nejpozději do konce zápasu) předložit. Po dohodě obou kapitánů ještě před začátkem zápasu, může na základě předložení prokazatelného dokladu (ŘP, OP, PAS) nastoupit k utkání hráč bez registračky. Tento hráč však musí být na soupisce týmu. Tato skutečnost musí být zapsána v zápisu o utkání ještě před zahájením zápasu a podepsána oběma kapitány.
 4. Každá registračka musí být opatřena fotkou 3x4cm (zajistí vedoucí mužstev nejpozději do 3.září 2014). Bez fotky je registračka neplatná. Každá registračka bude řádně zatavena do folie.
 5. Každý tým vyplní před zápasem „Zápis o utkání“, který si domácí tým vyzvedne u časomíry a vyplněný od obou mužstev spolu s registračkami ho tamtéž odevzdá. Po zápase kapitáni tento „Zápis" ještě podepíší. Časoměřič NEBUDE vyplňovat zápisy o utkání! Do zápisu budou uvedeni všechny osoby, které se budou během zápasu v prostorách střídačky pohybovat tzn. i hráči v civilu, trenéři apod. Tým za tyto lidi zodpovídá a v případě porušení pravidel HLA těmito osobami ponese následky včetně pokut.
 6. Po zahájení sezóny (odevzdání soupisek pro ročník 2014/2015 je to 3.září 2014) bude možné doplňovat maximálně 5 hráčů na soupisky jednotlivých mužstev, nejdéle však do konce září 2014. Tým o toto musí požádat vedení HLA písemně a následně:
  1. musí doložit potvrzení o odregistraci hráče na ČSLH (byl-li registrován) a to originálem ze svazu!
  2. dodat foto. Nastoupit k zápasu tento hráč může až po vyrobení registrace – na její zhotovení má vedení HLA 7 dní.
 7. Soupiska může obsahovat maximálně 30 hráčů včetně golmanů a to bez ohledu na to, kdy bude hráč zaregistrován. Každý tým musí mít na soupisce povinně minimálně 3 golmany, kteří budou v soupiskách označeni (např. písmenem G).
 8. Každý hráč smí hrát pouze za tým, ve kterém je registrován. Je dovoleno vypůjčit si golmana od jinného týmu HLA - se souhlasem všech zúčastněných.
 9. Bez základní hokejové výstroje (chrániče nohou, kalhoty, rukavice, vesta a přilba) nebude hráči dovoleno nastoupit k zápasu.
 10. Všichni hráči jednoho týmu musí mít stejné dresy s čísly (jmény) – domácí tým se přizpůsobuje hostům.
 11. O celkovém (průběžném) umístění týmu rozhodují výsledky zápasů zapsané do tabulky (rozhoduje větsí počet bodů, rozdíl vstřelených a obdržených branek a větší počet vstřelených branek). V případě shodnosti bodů v konečné fázi základní části bude o pořadí týmů rozhodovat tabulka vzájemných zápasů (body, skóre ze vzájemných zápasů). Budou-li i přes tato kritéria týmy na stejné úrovni, rozhodne větší počet vstřelených branek v celé soutěži – základní části, případně menší počet obdržených branek (v základní části).
 12. Pro řešení sporných situací je stanovena komise HLA složená z těchto zástupců: Lidral Bohumil, Louženský Jan, Matašovský Milan, Kohout Josef, Bohdal Pavel. Bude-li k řešení kdokoliv z týmu, jehož člen je v komisi HLA, nemůže se tento člen komise zúčastnit. Jeho úlohu přebírá ředitel soutěže.
 13. Komise HLA se bude scházet k řešení sporných a nejasných situací, které vyvstanou během soutěžního utkání (jemuž samozřejmě předchází doba nezbytná před zápasem a po zápase). Podnět k řešení dává ředitel soutěže po dohodě s časoměřičem (delegátem), jenž je přítomen každému utkání a může podat bližší informace k danému problému. Kterýkoliv tým má právo vyvolat zasedání komise HLA – toto je zpoplatněno částkou 500,- Kč do pokladny HLA. Poplatek bude zaplacen hned v den řízení komise HLA.
 14. Dojde-li k inzultaci, rozhodčí okamžitě ukončí zápas a opustí hrací plochu. Tým jehož hráč se provinil, prohrává tímto kontumačně. Bude-li brankový rozdíl v čase ukončení zápasu větší než 5 branek, zůstává v platnosti aktuální výsledek. Bude-li rozdíl branek menší než 5 gólů, následuje kontumační výsledek 0:5 (dle pravidel IIHF).
  Tým, jehož hráč se dopustí inzultace bude potrestán pokutou ve výši ceny jednoho kompletního zápasu (ta bude uhrazena z předem vybrané částky na ledy).
 15. Družstvu, které nasadí do hry neregistrovaného hráče (myšleno pro soutěž HLA), bude zkontumován výsledek dle pravidel IIHF. Rovněž v tomto případě bude tým potrestán pokutou ve výši jednoho kompletního zápasu (ta bude uhrazena z předem vybrané částky na ledy).