NAVRCHOLU.cz

Doplňky pravidel HLA

 1. Přestupy hráčů:
  Každý hráč může před uzavřením soupisek pro nový ročník na základě vyplnění přestupního lístku přestoupit do jiného týmu HLA. Po ukončení soupisek a během sezony může hráč přestoupit taktéž, ale jeho přestupní lístek musí být stvrzen podpisem manažera týmu, které chce opustit, jako důkaz, že je tímto týmem uvolněn. Každému hráči je umožněn pouze jeden přestup během jednoho soutěžního ročníku.
 2. Přestupy hráčů v rámci HLA jsou možné během rozehrané soutěže pouze do konce kalendářního roku, tedy do 31.12.2014 (samozřejmě za platných podmínek stanovených v pravidlech HLA).
 3. Neoprávněný start hráče:
  1. Hráč, který vůbec nemá registraci pro účely HLA.
   Trest pro tým, který takového hráče nasadí do hry – pokuta 10.000 Kč srážkou z předem vybrané částky na ledy, kontumace výsledku 0:5 ve prospěch soupeře a doplatek soupeři za „zmařený“ zápas do výše ceny kompletního zápasu. Tento přestupek lze odhalit před začátkem zápasu, kdykoliv během zápasu, ale nejpozději hned po skončení zápasu a to zápsáním do „Zápisu o utkání“ a následným legitimováním hráče, který bude podnětem šetření, tzn. porovnání registračky s nějakým dokladem totožnosti.
  2. Hráč, který nesplňuje pravidlo o odregistrování nebo pravidlo 3 respektive 5 let od posledního záznamu ČSLH jako hráče vedeného na soupisce týmu, který je organizován ČSLH.
   Na hráče, který dle soupeře hraje neoprávněně, musí být vznesen protest a to jednoznačně zápisem do „Zápisu o utkání“ vedoucím týmu (kapitánem) hned po skončení zápasu. Tento zápis musí být podepsán oběma týmy.
   Tým, který protest vznesl má 14 kalendářních dnů na to, aby prokázal neoprávněný start hráče soupeře a výsledek svého šetření sdělil řediteli soutěže formou vyplněného formuláře, kde budou uvedeny všechny pádné důkazy proti hráči na něhož byl vznesen protest. Tento formulář si vyzvednou hned po podání protestu u časomíry.
   Po předání formuláře řediteli (časomíře) bude ze strany vedení soutěže tento prověřen a to do 1 týdne. Budou-li se zjištěné informace zakládat na pravdě, jedná se tedy o neoprávněný start hráče s těmito následky:
   Trest pro tým jenž takovéhoto hráče nasadí do hry – pokuta 10.000 Kč srážkou z předem vybrané částky na ledy, kontumace výsledku 0:5 ve prospěch soupeře a doplatek soupeři za „zmařený“ zápas do výše ceny kompletního zápasu.
   Nedodá-li protestující tým vyplněný formulář do 14ti kalendářních dnů, protest se považuje za STORNOVANÝ, bez potrestání stěžujícího si týmu. Podáním formuláře o protestu, který nebude pravdivý, bude tým potrestán pokutou 2.000 Kč, která bude rovněž stržena z částky na ledy.
  Kauce musí být ve všech případech opětovně složena u ředitele soutěže v celé výši a to do následujícího zápasu týmu, nejdéle však do 14ti pracovních dní od data prohřešku.
  Nedojde-li v této lhůtě k zaplacení/doplacení závazků, nebude tento tým pokračovat v soutěžních zápasech HLA a jeho plánované zápasy budou kontumovány ve prospěch soupeřů. Rovněž tato neodehraná utkání jsou povinni soupeři doplatit do plné výše ceny kompletního zápasu. Nedoplatí-li tým své“dluhy“ do 1 měsíce od data prohřešku, bude tým vyloučen ze soutěže HLA a to bez nároku navrácení všech financí (předem zaplacená polovina soutěže atd.)

  Pro ročník 2014/2015 to pro hráče mladší 20ti let znamená, že naposledy mohl být na soupisce týmu organizovaného ČSLH v soutěžním ročníku 2010/2011. Pro hráče starší 20ti let je to soutěžní ročník 2008/2009 kdy mohl být na soupisce nějakého týmu organizovaného ČSLH.
  Veškeré protesty o neoprávněných startech hráčů musí být dořešeny do konce základní části. V Play-off mohou být protesty také podány, ale zde se již po zjištění oprávněného protestu nebudou kontumovat výsledky, ale tým který v Play-off nasadí do hry hráče, který nesplňuje pravidla HLA, bude ze soutěže navždy VYLOUČEN!
 4. Omezení pro vstup nových hráčů:
  1. byl-li hráč registrován v Okresním přeboru – smí v HLA hrát nejdříve 1 rok od svého posledního startu v OP (pozor, platí i byl-li pouze zapsán na soupisce). Odregistrování je samozřejmostí.
  2. byl-li hráč registrován v Krajském přeboru – smí v HLA hrát nejdříve 5 let od svého posledního startu v KP (pozor, platí i byl-li pouze zapsán na soupisce). Odregistrování je samozřejmostí.
  3. byl-li hráč registrován v seniorském týmu ve vyšší soutěži než je KP - NEMŮŽE HRÁT HLA.
  4. byl-li hráč registrován do věku juniorky ve vyšší soutěži než je KP – smí v HLA hrát nejdříve 5 let od svého posledního startu v této soutěži (pozor, platí i byl-li pouze zapsán na soupisce). Odregistrování je samozřejmostí.
 5. Doplňování hráčů po uzávěrce soupisky:
  doplňovat hráče (max. 5 hráčů) lze pouze tehdy, nemá-li tým po uzávěrce plně obsazenou soupisku (30 hráčů). Tzn. že nelze škrtat hráče ze soupisky po uzávěrce, aby uvolnili místo nově příchozím. Nové hráče do soupisky je možno dopisovat do konce září!